Hüseyni Şarkılar

Yayına Hazırlayan: M. Kemal Karaosmanoğlu
Katkıda Bulunanlar: Gürsel Yurtseven(genel yayın yönetmeni)-Yelda Susmuş(kapak)
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kâğıt Bilgisi: 1.Hamur
Basım Tarihi: Mart-2007
Sayfa Sayısı: 32
Boyutları: 21×29.5 cm
ISBN No: 975-9152-34

Kategoriler: Etiketler:

Enstrümantâl Eğitim CD’si ile Birlikte
İçindekiler
• Hüseynî Peşrev / Andon Efendi
• Tal’atın Devri Kamerde / Zaharya / Nâfiz
• Müheyyâ Oldu Meclis / Râkım Elkutlu / Bâkî
• Fâriğ Olmam / Yesârî Âsım Arsoy
• Dil-rubâsın Sevdiğim / H.M Eşref Efendi
• Senden Bilirim / Tanburî Ali Efendi / Nevres-i Cedîd
• Arzetmediğim Yâre / Emin Ongan
• Hem Cemalin Gösterip / Zeki Duygulu
• Varalım Kûy-i Dilârâya / M. Nurettin Selçuk / I.Mahmud
• Zaman Olur ki / Lem’i Atlı / Faik Ali Ozansoy
• Her Seherde Sen Gelirsin / Nihat Adlim / Siyami Özel
• Hayal Deryasına / Selahaddin Pınar /Necdet Atılgan
• Tez Geçse de / Selahaddin Pınar / Necdet Atılgan
• Ezelden Âşinânım / Şerif İçli / M. Âkif Ersoy
• Kına mı Yaktın Eline / Nuri Halil Poyraz
• Yüce Dağ Başında Yatmış / Sadettin Kaynak / F. Hulisi Demirelli
• Nedir Bu Haletin / Şevki Bey
• Çoban Kızı / Anonim
• Sînemde Bir Tutuşmuş / ? / Harputlu Hâfız Hayri
• Menekşe Kokulu Yârim / Anonim
• Leylak Takıvermiş Saçının / Bahri Altıntaş / M. Kaya Manioğlu
• Urda Dîvanı / Anonim
• Hüseynî Sazsemâîsi / Tatyos Efendi