Şehnaz Şarkılar

Yayına Hazırlayan: M. Kemal Karaosmanoğlu
Katkıda Bulunanlar: Gürsel Yurtseven(genel yayın yönetmeni)-Yelda Susmuş(kapak)
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kâğıt Bilgisi: 1.Hamur
Basım Tarihi: Mart-2007
Sayfa Sayısı: 32
Boyutları: 21×29.5 cm
ISBN No: 975-9152-39

Kategoriler: Etiketler:

Enstrümantâl Eğitim CD’si ile Birlikte
İçindekiler
• Şehnâz Peşrev / Kemânî Ali Ağa
• Dîdem Yüzüne Nâzır / Nazîm Çelebi / Nazîm Çelebi
• Dem-i Visâli O Şûha / Kara İsmail Ağa
• Merâmı Andelîbin Vasl-ı / Kemânî Rıza Efendi / Sermed Efendi
• Ey Verd-i Rânâ / Dede Efendi
• Etmedin Bir Lahza İhya / D.İsmail Efendi
• Feryâd ki Feryâdıma / Tanburî Cemil Bey / Nigâr Hanım
• Beni Ateşlere Salan.. / Zeki Arif Ataergin / Necati Tokyay
• Arpa Buğday Daneler / (Orta Anadolu) / Anonim
• Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar / Dede Efendi
• Gel Meclise Ey Gonce / M.İsmail Hakkı Bey
• Fırsat Bulsam Yâre Varsam / Tanburî Mustafa Çavuş / T.Mustafa Çavuş
• Vardım ki Yurdundan Ayağ / Nevres Paşa / Bayburtlu Zinhî
• Dalda Bir İshak Öter / Sadettin Kaynak
• Bir Nevcivâne Dil Müptelâdır / III.Selim / Enderûnî Vâsıf
• Denizin Dalgasını / Şemseddin Ziya Bey
• Söyle Niçin Benden Kaçtın / Bîmen Şen
• Elmayı Top Top Yapalım / (Hendek) / Anonim
• Ey Dilber-i İşvebâz / Rahmi Bey / Rahmi Bey
• Şehnâz Longa / Santûrî Ethem Efendi